پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس

گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس
نوید جعفری
کد خبر:6907
پـیـام خـبـر /پنج شنبه   ۱۳۹۸/۸/۲۳  - ۱۷:۴۹

گزارش تصویری دومین روز از سی امین جشنواره تئاتر استانی فارس / عکس های علی فخری