پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز

استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
استقبال پرشور مخاطبان از دومین روز اجراهای جشنواره ملی تئاتر شهروند شیراز
گزارش تصویری :
نوید جعفری
کد خبر:5688
پـیـام خـبـر /پنج شنبه   ۱۳۹۸/۵/۲۴  - ۲۲:۲۸

نخستین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند کودک شیراز با استقبال کم نظیری مواجه شده است. ۱۴۰ هنرمند از ۱۱ استان کشورمان که از ۲۲ مردادماه مهمان شیراز هستند در ۶ نقطه شهر شیراز بوستان آزادی، گذر حافظیه، گذر عفیف آباد، بوستان نماز، بوستان بعثت و ارگ کریم خانی از ساعت ۱۹ تا ۲۲ به اجرا می پردازند.