پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر

مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان فارس

مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان فارس
مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان فارس
مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان فارس
مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان فارس
مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان فارس
مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان فارس
مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان فارس
مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان فارس
مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان فارس
کد خبر:24178
پـیـام خـبـر /جمعه   ۱۴۰۰/۵/۲۲  - ۱۴:۱۲

مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان فارس با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار شد.