پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

گزارش تصویری از اجرای پرفورمنس « گل رو » در شیراز

گزارش تصویری از اجرای پرفورمنس « گل رو » در شیراز
گزارش تصویری از اجرای پرفورمنس « گل رو » در شیراز
گزارش تصویری از اجرای پرفورمنس « گل رو » در شیراز
گزارش تصویری از اجرای پرفورمنس « گل رو » در شیراز
گزارش تصویری از اجرای پرفورمنس « گل رو » در شیراز
گزارش تصویری از اجرای پرفورمنس « گل رو » در شیراز
گزارش تصویری از اجرای پرفورمنس « گل رو » در شیراز
گزارش تصویری از اجرای پرفورمنس « گل رو » در شیراز
گزارش تصویری از اجرای پرفورمنس « گل رو » در شیراز
کد خبر:2379
پـیـام خـبـر /سه شنبه   ۱۳۹۸/۲/۱۷  - ۱۲:۲۳