پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر

کوچه‌گرد هنر شیراز

کوچه گرد هنر شیراز/ کوی سنگ سیاه/ عکس: ابراهیم دهقانیان
کوچه گرد هنر شیراز/ کوی سنگ سیاه/ عکس: ابراهیم دهقانیان
کوچه گرد هنر شیراز/ کوی سنگ سیاه/ عکس: ابراهیم دهقانیان
کوچه گرد هنر شیراز/ کوی سنگ سیاه/ عکس: ابراهیم دهقانیان
کوچه گرد هنر شیراز/ کوی سنگ سیاه/ عکس: ابراهیم دهقانیان
کوچه گرد هنر شیراز/ کوی سنگ سیاه/ عکس: ابراهیم دهقانیان
کوچه گرد هنر شیراز/ کوی سنگ سیاه/ عکس: ابراهیم دهقانیان
کوچه گرد هنر شیراز/ کوی سنگ سیاه/ عکس: ابراهیم دهقانیان
گزارش تصویری از ابراهیم دهقانیان؛
ابراهیم دهقانیان
کد خبر:21978
پـیـام خـبـر /دوشنبه   ۱۴۰۰/۳/۳  - ۱۷:۳۵

در کوچه‌های سنگ سیاه، پیشینه هنری شیراز را کند و کاو کردیم.