پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر

طبیعت بهاری اسفند روستای دادین کازرون

طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
آبگیر و صخره/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
آبگیر و صخره/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
آبگیر و صخره/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
آبگیر و صخره/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
آبگیر و صخره/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
آبگیر و صخره/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
آبگیر و صخره/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
آبگیر و صخره/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
آبگیر و صخره/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
ماه و تپه/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
گل در گندم‌زار/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
طبیعت بکر و زیبای روستای دادین کازرون
گردشگران طبیعی بر تپه‌ها بهاری/ عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
گزارش تصویری از ابراهیم رضایی‌نژاد؛
ابراهیم رضایی‌نژاد
کد خبر:18770
پـیـام خـبـر /چهارشنبه   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳  - ۱۵:۱۳

روستای دادین، از روستای بسیار زیبای طبیعی کازرون است. دادین روستایی در بخش جره و بالاده شهرستان کازرون، چشمه‌ها و آبگیرهایی است که در بیشتر روزهای سال، آب شیرین در آن‌ها جریان دارد. طبیعت گرمسیری آن به همراه آبگیرها، چشمه‌ها، صخره‌ها و تپه‌های زیبا، این روستا را در شمار روستاهای پذیرای گردشگران طبیعی نشانده است.

گزارش های مرتبط :