پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر

زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون

زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
گزارش تصویری از عبدالرضا جامعی؛
عبدالرضا جامعی
کد خبر:17747
پـیـام خـبـر /پنج شنبه   ۱۳۹۹/۱۱/۳۰  - ۱۵:۰۱

«گاوکشک» روستایی از توابع «دهستان دشت‌برم» بخش مرکزی «شهرستان کازرون» در «استان فارس» «ایران» است.

گزارش های مرتبط :