پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

گزارش تصویری: پنج روز نخست جشنواره موسیقی فارس

گزارش تصویری: پنج روز نخست جشنواره موسیقی فارس
گزارش تصویری: پنج روز نخست جشنواره موسیقی فارس
گزارش تصویری: پنج روز نخست جشنواره موسیقی فارس
گزارش تصویری: پنج روز نخست جشنواره موسیقی فارس
گزارش تصویری: پنج روز نخست جشنواره موسیقی فارس
گزارش تصویری: پنج روز نخست جشنواره موسیقی فارس
گزارش تصویری: پنج روز نخست جشنواره موسیقی فارس
گزارش تصویری: پنج روز نخست جشنواره موسیقی فارس
نوید جعفری
کد خبر:1094
پـیـام خـبـر /دوشنبه   ۱۳۹۷/۱۱/۲۹  - ۱۸:۲۶

پانزدهمین دوره جشنواره موسیقی فارس با یازده اجرای موسیقی در پنج روز نخست آغاز شد و در ادامه این جشنواره شانزده گروه موسیقی در پنج شب پایانی به اجرای موسیقی خواهند پرداخت.