پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر

گزارش تصویری حافظیه در سکوت»

حافظیه در سکوت 
، عکس : نوید جعفری
حافظیه در سکوت 
، عکس : نوید جعفری
حافظیه در سکوت 
، عکس : نوید جعفری
حافظیه در سکوت 
، عکس : نوید جعفری
حافظیه در سکوت 
، عکس : نوید جعفری
حافظیه در سکوت 
، عکس : نوید جعفری
حافظیه در سکوت 
، عکس : نوید جعفری
حافظیه در سکوت 
، عکس : نوید جعفری
حافظیه در سکوت 
، عکس : نوید جعفری
حافظیه در سکوت 
، عکس : نوید جعفری
نوید جعفری
کد خبر:10354
پـیـام خـبـر /چهارشنبه   ۱۳۹۹/۲/۱۷  - ۱۸:۰۲

حافظیه شیراز به واسطه شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چند ماهه اماکن گردشگری در سکوت و خلوت به سر میبرد، گزارش تصویری نوید جعفری از حافظیه در هفته شیراز