پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
نتیجه جستجوی کلیدواژه:������������ ���������� ���������� ������������������ ��������
امید آفرینی و افزایش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی سرلوحه عمل اطلاع رسانی باشد
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
امید آفرینی و افزایش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی سرلوحه عمل اطلاع رسانی باشد
بیست و پنجمین جلسه شورای اطلاع رسانی استان فارس به ریاست دکتر احمدی زاده معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس با حضور مدیرکل ارشاد اسلامی و اعضاء برگزار شد.