پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
نتیجه جستجوی کلیدواژه:چک‌چکوی استهبان
 اجرای عمومی (( هزار شلاق)) در استهبان فارس
یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
اجرای عمومی (( هزار شلاق)) در استهبان فارس
نمایش هزار شلاق که با استفاده از آیین کهن «چک چکو» استهبان نوشته شده و در این شهر اجرا شد مورد توجه مردم قرار گرفت