پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شکوفه
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون/ عکس: عبدالرضا جامعی
پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
گزارش تصویری از عبدالرضا جامعی؛
زیبایی‌های روستای گاوکشک کازرون
«گاوکشک» روستایی از توابع «دهستان دشت‌برم» بخش مرکزی «شهرستان کازرون» در «استان فارس» «ایران» است.
طبیعت بهاری بهمن ماه کازرون / عکس: ابراهیم رضایی‌نژاد
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
گزار ش تصویری از ابراهیم رضایی‌‌نژاد؛
بوی بهار در نیمه بهمن کازرون
از نیمه بهمن که گذر کنیم، کم‌کم نسیم بهاری وزیدن می‌گیرد و کوه و دشت را با نوای خویش، مست می‌کند. زیبایی‌های مرده طبیعت، زنده می‌شوند و بر شاخسار درختان، شکوفه‌های زندگی می‌رویند.