پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شاهنامه خوانی
برگزاری کلاس های شاهنامه خوانی در خانه فرهنگ اوز (سرای زرنگار)
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزاری کلاس های شاهنامه خوانی در خانه فرهنگ اوز (سرای زرنگار)
کلاس های آمادگی برای دومین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی در خانه فرهنگ (سرای زرنگار)اوز برگزار میشود.