پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
نتیجه جستجوی کلیدواژه:خسارت
صابر سهرابی
عکس: محمدمهدی اسدزاده
چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس:
انگیزه برگزاری دهه فرهنگ و هنر فارس، شناسایی و شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان است
دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس همچنین از رؤسای شهرستانی خواست تا نشست‌های این شورا را بر پایه سرفصل‌های چهارده‌گانه تدوین شده از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار کنند و به سرانجام برسانند تا بتوان برنامه‌ریزی‌های مدونی در راستای فرهنگ‌سازی انجام داد.
تمامی برنامه‌های هنری و سینمایی در سراسر کشور تا پایان هفته جاری تعطیل است
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ و ﻓﻮﺭﻱ:
ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ و ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻗﺮآﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ اﻋﻼﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻲ اﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺣﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮﻭﺯ اﻋﻀﺎ ﺳﺘﺎﺩ ﻭﺯاﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻭﺯاﺭﺕ ﻛﺎﺭ و اﻣﻮﺭ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ, اﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ و ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻗﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻮﺯ اﺯ ﻫﺮ اﺭﮔﺎﻥ ﻗﺮاﻧﻲ (اﺭﺷﺎﺩ, ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ, اﻭﻗﺎﻑ و ...) ﺩاﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ اﻋﻼﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻲ اﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ.